Produkcja specjalna

Oferujemy wiertła kręte, proste, stopniowe, wielostopniowe, piórkowe; frezy walcowe, z promieniem, fazą, kuliste, stopniowe, do wpustów; fazowniki, pogłębiacze, rozwiertaki; inne narzędzia wg rysunku klienta. Narzędzia są projektowane i wykonywane wg wzoru, rysunku narzędzia lub detalu obrabianego na nowoczesnych 5-osiowych szlifierkach CNC.

produkcja_specjalnaregeneracj_info

Formularze doboru narzędzi

NARZĘDZIE DO GWINTU – online

Gwintownik, wygniatak

NARZĘDZIE WIERTARSKIE (pdf)

– wiertło specjalne (online)
– wiertło specjalne 1-stopniowe
– wiertło specjalne 2-stopniowe
– wiertło specjalne stopniowe

NARZĘDZIE FREZERSKIE (online)

– frez specjalny

SZABLON (pdf)

– narzędzia specjalne – szablon