Sprawdziany i wzorcowanie

  • Gładkie tłoczkowe i pierścieniowe do otworów typu MSBa i wałków typu MSRb, MSRc
  • Gwintowe trzpieniowe i pierścieniowe: typu MSBg, MSRh, MSRk do gwintów M, UN.., R, BS.., Pg, Tr, EG(STI), typu MSXa, MSXc do gwintów R, Rc, Rp, NPT