Gwintowniki i narzynki nietypowe – minima produkcyjne

Na gwintowniki i narzynki nietypowe oraz specjalne obowiązują minima produkcyjne dla wymiarów metrycznych i odpowiedników w pozostałych typach gwintów:
– do M10 – minimalna ilość – 10 szt./kpl
– pow. M10 do M24 – minimalna ilość – 5 szt./kpl
– pow. M24 do M36 – minimalna ilość – 3 szt./kpl
– powyżej M36 – minimalna ilość – 1 szt./kpl