Formularz zgłoszeniowy

W przypadku konieczności zgłoszenia narzędzi do Serwisu prosimy o dołączenie wypełnionego formularza zgłoszenia serwisowego do przesyłki ze sprzętem. Dołączenie wypełnionego formularza skróci czas naprawy. Wysłanie samego formularza bez sprzętu nie skutkuje rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury przez serwis i zgłoszenie takie będzie odrzucone.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SERWISU (PDF)
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SERWISU (DOC)