Integralność Państwa danych osobowych ma kluczowe znaczenie dla firmy FANAR S.A. („Fanar”), dlatego z zadowoleniem przyjmujemy ścisłą ochronę Państwa danych osobowych, jako mieszkańców UE i EOG, której wymaga ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).
 
Niezależnie od tego, czy są Państwo cenionym Klientem, Dostawcą, Pośrednikiem handlowym lub administracyjnym, Osobą zarejestrowaną cyfrowo, fizycznie, Odwiedzającym cyfrowo, czy wreszcie Odwiedzającym obiekt, ważne jest dla nas, aby czuli się Państwo bezpiecznie w zakresie sposobu traktowania Państwa danych osobowych.
 
W związku z tym poniżej przedstawiamy informacje na temat rodzajów danych osobowych gromadzonych od Państwa, dlaczego są one gromadzone oraz co dzieje się z Państwa danymi w czasie, gdy pozostają one pod naszą opieką. Wyjaśniamy również prawa przysługujące Państwu na mocy RODO i podajemy dane kontaktowe w przypadku pytań lub zapytań dotyczących Państwa danych.
 
W momencie gromadzenia danych są Państwo informowani na jakiej podstawie prawnej polegamy w odniesieniu do każdego z celów opisanych poniżej i proszeni o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności w celu zrozumienia naszych działań. W odniesieniu do okresów przechowywania danych osobowych, przechowujemy je tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania danych jest z uzasadnionych powodów wymagany przez prawo lub konieczny do uzasadnienia lub obrony roszczenia prawnego. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać, a my zaprzestaniemy wykorzystywania Państwa danych. Z chwilą zgromadzenia Państwa danych osobowych podawane są informacje o prawie do cofnięcia przez Państwa zgody oraz o konkretnych okresach przechowywania danych.
 
Podczas korzystania z naszych stron internetowych wyświetlane są szczegółowe i wymagane informacje na temat plików cookie dla każdej ze strony. Niniejsza Polityka prywatności firmy FANAR S.A. dotyczy wyłącznie danych osobowych mieszkańców UE i EOG gromadzonych przez firmę FANAR S.A.
W celu dostarczenia Państwu usług o wyższej wartości, możemy zamieszczać na naszych stronach internetowych linki do stron innych firm. Strony internetowe, do których prowadzą linki, posiadają oddzielne i niezależne polityki prywatności. Firma FANAR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za praktyki stosowane na stronach podmiotów zewnętrznych i dlatego korzystanie z tych stron będzie odbywało się według ich politykami prywatności.
 
Traktujemy Państwa jako:

 • Klienta, jeśli Państwo lub firma, dla której Państwo pracują, zakupiła nasze produkty lub usługi;
 • Dostawcę, jeśli pracują Państwo dla jednej z wielu firm, od których kupujemy towary i usługi;
 • Pośrednika handlowego lub administracyjnego, jeśli pracują Państwo dla jednego z naszych dystrybutorów lub innych pośredników, takich jak nasi agenci i agenci celni;
 • Osobę zarejestrowaną cyfrowo, jeśli na przykład korzystają Państwo z naszych stron internetowych w celu: 1) żądania informacji o naszych produktach lub usługach; 2) rejestrowania się na biuletyny informacyjne lub imprezy sponsorowane przez firmę FANAR S.A.; 3) zgłaszania się na wszelkie subskrypcje FANAR S.A. lub fora społecznościowe; 4) lub odpowiedzi na ankietę lub komunikację marketingową;
 • Osobę zarejestrowaną fizycznie, jeśli zarejestrują się Państwo u nas osobiście podczas któregokolwiek z naszych wydarzeń;
 • Odwiedzającego cyfrowo, jeśli poruszają się Państwo po naszych stronach internetowych bez rejestracji, jak opisano w sekcji Osoba zarejestrowana cyfrowo;
 • Odwiedzającego obiekt w przypadku wizyty w jednym z naszych biur lub obiektów na terenie UE lub EOG (Unia Europejska i Europejski Obszar Gospodarczy).

 

Należy pamiętać, że w zależności od relacji z firmą FANAR S.A. i podjętych aktywności, mogą Państwa obejmować różne opisane powyżej kategorie. Na przykład, mogą Państwo zostać uznanymi za Klienta, Osobę zarejestrowaną cyfrowo i Odwiedzającego obiekt, jeśli zakupili Państwo nasze produkty, wypełnili jeden z naszych formularzy internetowych i w którymś momencie odwiedzili stronę internetową firmy FANAR S.A.
 
Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy ciągłą odpowiedzialność za ochronę danych osobowych i dlatego będziemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności w miarę podejmowania przez nas nowych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych lub przyjmowania nowych zasad ochrony prywatności.
 

Niniejsza polityka ma na celu pomóc Państwu zrozumieć:

 • Jakie informacje są gromadzone i w jaki sposób?
 • Dlaczego są one gromadzone i jak będą wykorzystane?
 • Komu będą one udostępniane?
 • Jak długo przechowujemy informacje?
 • W jaki sposób można uzyskać dostęp i kontrolę nad danymi osobowymi?

 
 

1. Jakie informacje są gromadzone i w jaki sposób?
 

Gromadzimy informacje na Państwa temat, kiedy dostarczają je nam Państwo, gdy korzystają z naszych Usług i kiedy dostarczają je nam inne źródła, jak opisano poniżej.
 
Treści dostarczana za pośrednictwem naszej strony internetowej: usługi obejmują nasze strony internetowe będące naszą własnością lub strony przez nas obsługiwane. Gromadzimy inne treści, które Państwo zamieszczają na tych stronach, w tym również w obsługiwanych przez nas mediach społecznościowych lub na stronach sieci społecznościowych. Gromadzimy informacje na temat miejsca, z którego korzystali Państwo w Internecie przy podawaniu nam swoich danych kontaktowych i pobieraniu materiałów z naszej strony internetowej, a także informacje o blogu społecznościowym lub forach dyskusyjnych FANAR S.A., w których brali Państwo udział. Na przykład, dostarczają nam Państwo treści podczas przekazywania opinii lub udziału w interaktywnych funkcjach, ankietach, konkursach, promocjach, działaniach lub wydarzeniach.
 
Informacje o urządzeniach i połączeniach: gromadzimy informacje o Państwa komputerze, telefonie, tablecie lub innych urządzeniach, z których korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do Usług. Te informacje o urządzeniu obejmują typ połączenia i ustawienia podczas instalacji, uzyskiwania dostępu, aktualizacji lub korzystania z naszych Usług. Przekazują je nam Państwo pośrednio. Przede wszystkim do tego celu służą technologie automatycznego gromadzenia danych, które zbierają dane statystyczne (nieosobowe) o Państwa sprzęcie, działaniach i wzorcach przeglądania w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat:

 • danych o ruchu;
 • typie i wersji przeglądarki;
 • używanym systemie operacyjnym;
 • adresie URL (adres uprzednio odwiedzonej strony internetowej);
 • nazwy hosta urządzenia dostępowego (adres IP);
 • godziny żądania serwera;
 • strony, z której zażądano pliku;
 • daty i godziny żądania;
 • ilości przesyłanych danych.

 

Wykorzystujemy Państwa adres IP i/lub preferencje kraju w celu przybliżonego określenia Państwa lokalizacji, aby zapewnić Państwu lepszą jakość Usług. Ilość zbieranych przez nas informacji zależy od typu i ustawień urządzenia, za pomocą którego uzyskują Państwo dostęp do Usług.

Informacje, które są zagregowane, zdezidentyfikowane lub w inny sposób nie są w stanie ujawnić Państwa tożsamości („Inne informacje”).
 

Inne informacje

 • Dane organizacyjne (takie jak firma i dział, w którym Państwo pracują).
 • Dane dotyczące umowy (takie jak zamówienia sprzedaży/zakupu, adres wysyłki lub adres zwrotny), dane rozliczeniowe i inne informacje gromadzone w ramach umów z naszymi klientami i dostawcami.
 • Rejestry dotyczące nauczania/szkoleń (takie jak frekwencja na szkoleniu, ukończenie nauki, dane dotyczące kompetencji, kwalifikacje).
 • Indywidualne preferencje (takie jak język).
 • Dane serwisowe i gwarancyjne (takie jak historia napraw i przeglądów oraz reklamacje).
 • Dane dotyczące podróży (takie jak informacje wizowe i paszportowe, koszty podróży, trasa podróży), jeśli organizujemy podróż do zakładów i na imprezy firmy FANAR S.A., w tym dane do wiz.

 

Firma FANAR S.A. nie gromadzi danych wrażliwych (np. informacji na temat zdrowia lub życia seksualnego, pochodzenia rasowego lub etnicznego, z wyjątkiem pewnych przypadków, gdy osoba ubiegająca się o pracę zdecyduje się na samoidentyfikację, poglądów politycznych lub przekonań religijnych/filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych). Kandydatom do pracy mogą być zadawane pytania nieobowiązkowe dotyczące ich pochodzenia rasowego lub etnicznego. Kandydaci nie są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na takie pytania i nie zostaną ukarani za decyzję o nieudzieleniu odpowiedzi. Szczegóły można znaleźć w naszej polityce prywatności dla kandydatów:
 
 

2. Dlaczego są one gromadzone i jak będą wykorzystane?
 

Naszym głównym celem w zbieraniu danych osobowych od Państwa jest zapewnienie Państwu przyjemnego, dostosowanego do Państwa potrzeb doświadczenia, a jednocześnie umożliwienie nam świadczenia usług i oferowanie funkcji, które najprawdopodobniej spełnią Państwa potrzeby.
 

Gromadzimy od Państwa pewne dane osobowe do celów skutecznego marketingu, aby zrozumieć, jakimi informacjami o produktach i usługach są Państwo zainteresowani i chcą otrzymywać. Dajemy jednak również możliwość dostępu do stron głównych naszej witryny internetowej bez konieczności subskrypcji, rejestracji lub ujawniania danych osobowych.
 

Niektóre z Państwa danych osobowych mogą być wykorzystywane przez nas do kontaktowania się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, telefonu i/lub poczty w celu wysłania informacji lub materiałów promocyjnych dotyczących naszych produktów i/lub usług, i/lub innych spółek należących do naszej grupy.
 

Dajemy Państwu możliwość rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych i w pewnych okolicznościach będziemy musieli uzyskać Państwa zgodę przed wysłaniem do Państwa takich informacji. Dalsze szczegóły można znaleźć na odpowiedniej stronie internetowej i w każdej informacji marketingowej wysyłanej przez nas, spółki należące do naszej grupy lub usługodawców.
 

Jeśli są Państwo Klientem, Dostawcą lub Pośrednikiem handlowym i administracyjnym, będziemy gromadzić dane do celów kontroli finansowej, aby ocenić historię kredytową i płatniczą, ułatwiać płatności, wypełniać zobowiązania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz zarządzać rabatami i zwrotami.
Ponadto w razie potrzeby, gromadzimy dane ułatwiające zarządzanie zamówieniami, wysyłką i gwarancją oraz administrowanie umowami o gwarantowanym poziomie usług.
 
 

3. Komu będą one udostępniane?
 

Firma FANAR S.A. nie sprzedaje, nie handluje ani w żaden inny sposób nie przekazuje Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to zgodne z uzasadnionym interesem FANAR S.A. w zakresie dostarczania Państwu wysokiej jakości, użytecznych produktów i usług, których oczekują Państwo od FANAR S.A.. Możemy przekazywać Państwa dane poza UE i EOG wyłącznie wtedy, gdy zapewnimy odpowiedni poziom ochrony w kraju, do którego dane są przesyłane, np. poprzez umowę o przekazaniu danych zawartą wewnątrz grupy Seco, Standardowe Klauzule Umowne Komisji Europejskiej ze stronami trzecimi lub w inny sposób wymagany przez krajowe przepisy o ochronie danych.
 

 • Możemy udostępniać dane dotyczące Odwiedzających cyfrowo, Klientów i Osób zarejestrowanych naszym partnerom z zakresu hostingu stron internetowych i innym stronom, które pomagają nam w prowadzeniu naszych stron internetowych, prowadzeniu naszej działalności lub obsłudze użytkowników, o ile strony te zgadzają się zachować poufność danych osobowych. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na naszych stronach zawierających informacje o plikach cookie.
 • Firma FANAR S.A. może udostępniać dane dotyczące Odwiedzających cyfrowo, Odwiedzających obiekt, Klienta, Osoby zarejestrowanej lub Dostawcy innej spółce Seco, jeśli jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi.
 • Możemy udostępniać dane na temat Odwiedzających cyfrowo, Odwiedzających obiekt, Klientach i Osobach zarejestrowanych cyfrowo lub fizycznie w ramach grupy Sandvik oraz partnerom biznesowym firmy Sandvik, takim jak autoryzowani sprzedawcy lub dystrybutorzy, aby mogli oni reklamować i sprzedawać Państwu odpowiednie produkty i usługi firmy Sandvik oraz abyśmy mogli wspólnie organizować dla Państwa prezentacje produktów i inne wydarzenia.
 • Możemy być zmuszeni do ujawnienia informacji o Odwiedzających cyfrowo, Odwiedzających obiekty, Klientach, Dostawcach lub Osobach zarejestrowanych cyfrowo i fizycznie odpowiednim władzom lub innym odpowiednim stronom trzecim w celu egzekwowania naszych polityk ochrony prywatności, a także ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy FANAR S.A.. Możemy również być zmuszeni do ujawnienia Państwa danych osobowych organom rządowym, jeśli będzie to wymagane przez prawo.

 

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług pomocnych dla nas w niektórych obszarach, takich jak hosting stron internetowych, utrzymanie, obsługa centrum telefonicznego. W niektórych przypadkach osoba trzecia może otrzymać Państwa dane. Zawsze będziemy jednak kontrolować takie przypadki i ponosić odpowiedzialność za wykorzystanie dotyczących Państwa informacji.
 
Możemy wykorzystywać informacje zagregowane, aby móc administrować i ulepszać naszą stronę internetową, analizować trendy, gromadzić dane demograficzne i wykrywać podejrzane lub fałszywe transakcje. Możemy przekazywać te informacje osobom trzecim.
 
Jeśli Państwa firma podaje dane karty kredytowej lub debetowej, możemy również korzystać z usług osób trzecich w celu sprawdzenia ważności kodu bankowego, numeru konta i numeru karty, które Państwo podają w celu zapobieżenia oszustwom, jak również w celu przetworzenia transakcji, które Państwo próbują przeprowadzić za pośrednictwem strony internetowej.

 

Transfer poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)
 

Usługi firmy FANAR S.A. są dostępne na całym świecie, więc gromadzenie i przekazywanie danych osobowych nie zawsze ogranicza się do jednego kraju. Firma FANAR S.A. może przekazywać Państwa dane osobowe w celach wymienionych powyżej, innym spółkom z grupy, usługodawcom lub innym osobom trzecim, które mogą być zlokalizowane w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, których prawo może nie zapewniać takiego poziomu ochrony danych osobowych, jak w Unii Europejskiej.
 

Serwery firmy FANAR S.A. zlokalizowane są w Polsce.
 

Transfery będą również odbywać się do osób trzecich, które zapewniają nam usługi poczty elektronicznej oraz usługi marketingowe. W przypadku przekazywania danych podejmiemy wszelkie kroki niezbędne do zapewnienia, że dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności.
 

Aplikacje innych producentów:

 • Google, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Wtyczki mediów społecznościowych
  • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
  • LinkedIn Corporation, Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone
  • YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
  • Instagram LLC Do wiadomości: wyznaczony przedstawiciel Instagram 1601 Willow Road Menlo Park, Kalifornia 94025
  • TikTok Inc., 5800 Bristol Parkway, Suite 100, Culver City, CA 90230, USA

 
 

4. Jak długo przechowujemy informacje?
 

Czas, przez jaki przechowujemy informacje na Państwa temat, zależy od rodzaju informacji. Po upływie tego czasu usuniemy lub zanonimizujemy Państwa dane, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu przechowywania tych danych w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Państwa dane i odizolujemy je od wszelkich dalszych zastosowań do czasu, aż ich usunięcie będzie możliwe. Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do wyżej wymienionych celów.
 
 

5. W jaki sposób można uzyskać dostęp i kontrolę nad danymi osobowymi?
 

Mają Państwo prawo wiedzieć, jakie dane firma FANAR S.A. na Państwa temat przechowuje, mieć dostęp do tych informacji i poprosić o ich skorygowanie, jeśli są one niedokładne lub nieaktualne. Mogą Państwo również sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Państwa danych i/lub ograniczyć wykorzystanie przez nas Państwa danych. W niektórych przypadkach mogą Państwo wymagać od nas całkowitego usunięcia Państwa danych ze wszystkich naszych zasobów. Dodatkowo mają Państwo prawo do otrzymywania swoich danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do ich przekazania innej firmie. Aby skorzystać z tych praw, zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu Prywatność.

 

Jeżeli na podstawie Państwa zgody zgromadziliśmy dane osobowe, mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, klikając opcję „Cofnięcie zgody” lub łącze „Wypisz się” znajdujące się na dole marketingowych wiadomości e-mail lub formularzy internetowych firmy FANAR S.A.
W przypadku niezadowolenia z wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych mają Państwo zawsze prawo skontaktować się z organem rządowym odpowiedzialnym za ochronę Państwa praw w zakresie danych osobowych. Organem tym może być:
1) Urząd Ochrony Danych Osobowych, który reguluje działalność firmy FANAR S.A.;
2) rządowy organ regulacyjny w kraju firmy FANAR, która zgromadziła Państwa dane; lub
3) organ regulacyjny w kraju, w którym według Państwa doszło do naruszenia Państwa praw w zakresie danych osobowych.
 

W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji lub zmiany danych prosimy o kontakt z firmą FANAR S.A. pod adresem e-mail rodo@fanar.pl
Rezygnacja z komunikacji: mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości promocyjnych, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w każdej wiadomości e-mail, aktualizując preferencje poczty e-mail w menu ustawień konta Usługi lub kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej w celu usunięcia Państwa danych kontaktowych z naszej listy wiadomości promocyjnych lub bazy danych rejestracyjnych.
 

Wyłączenie sterowania plikami cookie: sposób wyłączania sterowania plikami cookie opisany jest w sekcji „Pliki cookie”.
Wysyłanie sygnałów „Nie śledź” (ang. Do Not Track): niektóre przeglądarki posiadają funkcję „Nie śledź” (DNT), która może wysyłać sygnał do odwiedzanych stron internetowych, wskazując, że nie chcą Państwo być śledzeni. Ponieważ nie istnieje jeszcze wspólne porozumienie dotyczące sposobu interpretowania sygnału DNT, nasze Usługi nie reagują obecnie na sygnały DNT przeglądarki. Mogą Państwo skorzystać z szeregu innych narzędzi, które udostępniamy do kontroli gromadzenia i wykorzystywania danych, w tym możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, jak opisano powyżej.
 
 

Kontakt w sprawie polityki prywatności
 
Administratorem Państwa danych jest spółka grupy Seco, która pierwotnie zgromadziła Państwa dane i zdecydowała o celach i sposobach ich wykorzystania. W przypadku pytań dotyczących tego, kim jest Administrator Państwa danych osobowych lub jakichkolwiek innych pytań dotyczących danych osobowych, należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę prywatności na portalu Prywatność.
 
Firma FANAR S.A. w każdej chwili zobowiązana jest do przestrzegania wymogów prawnych dotyczących ochrony prywatności. U góry dokumentu naszej polityki prywatności zawsze można zobaczyć, kiedy polityka była ostatnio aktualizowana.
 
Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych lub pytania, na które nie znajdują Państwo odpowiedzi w niniejszej Polityce prywatności, lub jeśli chcieliby Państwo otrzymać bardziej szczegółowe informacje na dany temat, prosimy o kontakt z firmą FANAR S.A. za pośrednictwem wiadomość e-mail na adres rodo@fanar.pl.
 
Firma FANAR S.A. wyznaczyła wewnętrznego inspektora ds. ochrony danych osobowych, z którym należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących polityki lub praktyk FANAR S.A. w zakresie ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail rodo@fanar.pl.
 

____________

Fabryka Narzędzi FANAR S.A.
Płocka 11
06-400 Ciechanów, Polska
Telefon + 48 23 672 44 41
Fax +48 23 672 48 41
https://www.fanar.pl
NIP 566-00-10-444
E-mail: info@fanar.pl