Produkcja specjalna

Oferujemy wiertła kręte, proste, stopniowe, wielostopniowe, piórkowe; frezy walcowe, z promieniem, fazą, kuliste, stopniowe, do wpustów; fazowniki, pogłębiacze, rozwiertaki; inne narzędzia wg rysunku klienta. Narzędzia są projektowane i wykonywane wg wzoru, rysunku narzędzia lub detalu obrabianego na nowoczesnych 5-osiowych szlifierkach CNC.

Materiały używane do produkcji narzędzi specjalnych
Stale szybkotnące
• HSSE
• HSSE-PM
Węgliki spiekane
• VHM

Możliwości produkcyjne

Formularze doboru narzędzi

NARZĘDZIE DO GWINTU – online

Gwintownik, wygniatak

NARZĘDZIE WIERTARSKIE – online

– wiertło specjalne
– wiertło specjalne 1-stopniowe
– wiertło specjalne 2-stopniowe
– wiertło specjalne stopniowe

NARZĘDZIE FREZERSKIE – online

– frez specjalny

SZABLON (pdf)

– narzędzia specjalne – szablon

regeneracj_info