Kontakt

Fabryka Narzędzi FANAR S.A.
ul. Płocka 11
06-400 Ciechanów
tel. 48 23 672 44 41, 674 30 00
fax. 48 23 672 48 41, 672 23 31
e-mail:  info@fanar.pl
Dane rejestrowe:
Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców KRS
Numer KRS 0000061203, NIP 566-00-10-444
Regon 130143575,
Kapitał zakładowy : 367 700,00 zł

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-piątek: 07:00 – 15:00

phone_icon

Biuro Obsługi Klienta:
Obsługa klientów i zapytań ofertowych
bok@fanar.pl
Tel. 23 672 44 44 Fax 23 672 33 74

ZARZĄD

no-fotoPrezes, Dyrektor Naczelny:
MARCIN KOŁODZIEJ


Sekretariat
Tel. 23 672 44 41
Fax. 23 672 48 41


BIURO HANDLU

no-fotoKierownik Działu Handlowego:
RADOSŁAW KAMIŃSKI
radoslaw.kaminski@fanar.pl
Tel. 23 674 30 04


Obsługa zamówień – Fax.: 23 672 33 74no-foto
BARBARA SZLUBOWSKA
barbara.szlubowska@fanar.pl
Tel. 23 674 30 24
no-foto
JADWIGA ANTCZAK
jadwiga.antczak@fanar.pl
Tel. 23 674 30 07

Biuro Obsługi Klienta:

no-fotoBOGUMIŁ GISZCZAK
bogumil.giszczak@fanar.pl
Tel. 23 674 30 16


Doradztwo techniczne:

no-fotoWALDEMAR KIRYLCZUK
waldemar.kirylczuk@fanar.pl
Tel. 23 674 30 13

no-fotoKRZYSZTOF DŁUGOKĘCKI
krzysztof.dlugokecki@fanar.pl
Tel. 23 674 30 44
no-fotoHENRYK CIECIERSKI
henryk.ciecierski@fanar.pl

BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO
Obsługa klientów

no-fotoMACIEJ TYC
maciej.tyc@fanar.pl
Tel. 23 674 30 35
no-fotoGRZEGORZ SZLUBOWSKI
grzegorz.szlubowski@fanar.pl
Tel. 23 674 30 03
no-fotoANDRZEJ ZUJEWICZ
andrzej.zujewicz@fanar.pl
Tel. 23 672 42 62
Obsługa zamówień
no-fotoTOMASZ WYCIĘTY
tomasz.wyciety@fanar.pl
Tel. 23 674 30 43

OBSŁUGA REKLAMACJI
reklamacje@fanar.pl

no-fotoKRZYSZTOF DŁUGOKĘCKI
krzysztof.dlugokecki@fanar.pl
Tel. 23 674 30 44


KSIĘGOWOŚĆno-foto
HANNA KUCIŃSKA
hanna.kucinska@fanar.pl
Tel. 23 672 53 01
OBSŁUGA ZADŁUŻEŃno-foto
EWA SADŁO
ewa.sadlo@fanar.pl
Tel. 23 674 30 10

MARKETING

kontakt
KRYSTIAN STRYJEWSKI
marketing@fanar.pl
Tel. 23 674 30 29