Fabryka Narzędzi FANAR S.A.

ul. Płocka 11, 06-400 Ciechanów

Sekretariat: tel. 48 23 672 44 41

Fax: 48 23 672 48 41, 48 23 672 23 31

e-mail: info@fanar.pl

Portiernia: tel. 48 23 674 30 00

Dane rejestrowe:

Numer KRS 0000061203

NIP 566-00-10-444

Regon 130143575

Kapitał zakładowy : 290 300,00 zł

Informacja o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki na dzień 29 czerwca 2020 r. o godz. 13.00.
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
format pliku: pdf
Zarząd Spółki zwołał na dzień 19 października 2020 r. na godz. 09.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W załączeniu treść zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z proponowanym porządkiem obrad.
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
format pliku: pdf
Zawiadomienie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji.
Zawiadomienie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji
format pliku: pdf
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na dzień 22 czerwca 2021, o godz. 11:00.
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
format pliku: pdf
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na dzień 24 czerwca 2021, o godz. 11:00.
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
format pliku: pdf
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na dzień 28 lipca 2021, o godz. 14:00.
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
format pliku: pdf
FANAR S.A. wchodzi w skład Grupy Sandvik
Oficjalne pismo ws. umowy nabycia udziałów.
format pliku: pdf
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na dzień 27 września 2022, o godz. 11:00.
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
format pliku: pdf
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na dzień 29 czerwca 2023, o godz. 11.00.
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
format pliku: pdf