Pliki do pobrania
Ogólne warunki sprzedaży
01

Sprzedawca gwarantuje Kupującemu, że każdy towar wykonany i dostarczony przez Sprzedawcę powinien być wolny od wad materialnych i produkcyjnych.

02

Zobowiązania Sprzedawcy wynikające z tej gwarancji są ograniczone do bezpłatnej wymiany lub naprawy albo wystawienia dokumentu uznaniowego na reklamowany towar.

03

Okres gwarancji wynosi 1 rok od daty sprzedaży.

04

Reklamowany towar powinien być dostarczony do siedziby Sprzedawcy na koszt kupującego wraz z informacjami o stosownych warunkach i parametrach obróbki oraz stosowanych środkach smarujących, sporządzonymi na formularzu reklamacyjnym Sprzedawcy dostępnym na stronie internetowej fanar.pl
POBIERZ FORMULARZ

Adres dostawy:
Fabryka Narzędzi FANAR S.A.
ul. Płocka 11
06-400 Ciechanów

05

Sprzedawca oceni, czy towar podlega gwarancji. W przypadku niewłaściwego stosowania towaru lub przeostrzenia towaru pogarszającego jego wydajność, Sprzedawca nie uzna prawa do tytułu gwarancji.

06

Sprzedawca nie uzna innych gwarancji oprócz powyższej oraz nie upoważnia innych osób do brania odpowiedzialności za jakiekolwiek towary Sprzedającego.

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro obsługi klienta. Poniedziałek-piątek: 08:00 – 16:00

[javascript protected email address] Tel. +48 23 672 44 44