Contact

MANAGMENT
no-foto

President
Comercial Director

MARCIN KOŁODZIEJ

Secretariat
sekretariat@fanar.pl
Tel. +48 23 672 44 41


COMMERCIAL MANAGER
no-fotoRADOSŁAW KAMIŃSKI
radoslaw.kaminski@fanar.pl
Tel. +48 23 674 30 04


EXPORT DEPARTMENT
Order support

no-fotoTOMASZ WYCIĘTY
tomasz.wyciety@fanar.pl
Tel. +48 23 674 30 43
no-fotoAGNIESZKA PRUSINOWSKA
agnieszka.prusinowska@fanar.pl
Tel. +48 23 674 30 08

Customer service:

no-fotoMACIEJ TYC
maciej.tyc@fanar.pl
Tel. +48 23 674 30 35
no-fotoGRZEGORZ SZLUBOWSKI
grzegorz.szlubowski@fanar.pl
Tel. +48 23 674 30 03
no-fotoANDRZEJ ZUJEWICZ
andrzej.zujewicz@fanar.pl
Tel. 23 672 42 62
no-fotoKRZYSZTOF MIKOŁAJCZUK
krzysztof.mikolajczuk@fanar.pl
Tel. +48 506 938 318

China office Consultant:

no-fotoMr. Yang Qingyun 杨青云china
yang@fanar-cn.com
Tel. +86 13451681018

Fabryka Narzędzi FANAR S.A.
06-400 Ciechanów
ul. Płocka 11
tel. (48 23) 672 44 41, 674 30 00
fax. (48 23) 672 48 41, 672 23 31
e-mail:  info@fanar.pl
Dane rejestrowe: Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców KRS
Numer KRS 0000061203, NIP 566-00-10-444
Regon 130143575, Kapitał zakładowy : 388 900,00 zł